คณะแพทยศาสตร์ ออกหน่วยปฐมพยาบาล ‘ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้’


29 ธันวาคม 2566 – โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ออกหน่วยปฐมพยาบาลดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนราธิวาส โดยลงพื้นที่ 2 แห่ง 

📍ตาดีกา บ้านบือนังกือเปาะ ม.5 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
📍มัสยิดนุรดีน บ้านบาโงสะโต ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เวลา 13.30 น. – 16.00 น.

#น้ำท่วม2566
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
#MedPNU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
#โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์


Other news