คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 (33rd Syringe Games) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬา
ร่วมคว้าเหรียญรางวัลในงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
(33rd Syringe Games)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


🥈 รางวัลเหรียญเงิน
แข่งขันเทเบิลเทนนิส (ประเภทชายเดี่ยว)

🥉เหรียญทองแดง
แข่งขันเทเบิลเทนนิส (ประเภทคู่ผสม)
แข่งขันเทเบิลเทนนิส (ประเภทหญิงคู่)

#MedPNU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
#33rdSyringeGames


Other news