คณะแพทยศาสตร์ มนร. เข้าร่วม งานแถลงข่าวเนื่องในวันครบรอบ 19 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


30 มกราคม 2567 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเนื่องในวันครบรอบ 19 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ “19 ปี แห่งการสร้างโอกาส ก้าวล้ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างสรรค์ SoftPower สู่ความยั่งยืน” ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

และพบกับงานเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ MedPNU OPEN HOUSE 2024 
5-9 กุมภาพันธ์ นี้ ณ คณะแพทยศาสตร์ มนร.
มาต่อเติมฝัน ค้นหาตัวตน กับแพทย์ มนร. กันนะครับ

#MedPNU #PNU19thAnniversary
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Other news