สาธิต ม.อ. คว้าแชมป์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 8


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ที่สามารถคว้าแชมป์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 8 (8th PNU Medical Science Quiz) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากโรงเรียนต่าง ๆ จากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จำนวนทั้งหมด 74 ทีม เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รางวัลชนะเลิศ
ทีม SATIT01 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าแข่งขัน คนที่ 1 : มูฮำหมัดฮาฟิส อูมา
ผู้เข้าแข่งขัน คนที่ 2 : ฮีลมาน มะกอเซ็ง
อาจารย์ผู้ควบคุม : จันทร์ดา พิทักษ์สาลี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม Dihydroxyacetone phosphate โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา จังหวัดสงขลา
ผู้เข้าแข่งขัน คนที่ 1 : นัศรนณ์ สันเย็น
ผู้เข้าแข่งขัน คนที่ 2 : ธนัญญา สาเร๊าะ
อาจารย์ผู้ควบคุม : ตัสณีมย์ หมัดสอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม KB-King โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ผู้เข้าแข่งขัน คนที่ 1 : วิรัตน์ ยี่สุนดนตรี
ผู้เข้าแข่งขัน คนที่ 2 : ฮานีฟ มูซอ
อาจารย์ผู้ควบคุม : ไฟโรซัน อุเซ็ง

รางวัลชมเชย
ทีม Ebola x Covid19zzzz โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้เข้าแข่งขัน คนที่ 1 : เมกกะเอวว์ บินสะมะแอ
ผู้เข้าแข่งขัน คนที่ 2 : นิซอฟรอน มูฮำหมัดอามีน
อาจารย์ผู้ควบคุม : อซัม สาและ


Other news