รอมฎอนสัมพันธ์ ‘67


14 มีนาคม 2567 – คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 เนื่องจากเข้าสู่เดือนรอมฏอน เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ถือป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งสำหรับชาวมุสลิมทั่วโลก และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ และละศีลอดพร้อมกัน

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “รอมฎอนกับการแพทย์สมัยใหม่”
โดย นายแพทย์ฟารุค พิริยศาสน์ 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เวชศาสตร์ป้องกัน สาขาระบาดวิทยา โรงพยาบาลสุไหงโกลก

และก่อนถึงเวลาละศีลอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กล่าวโอวาทให้แก่นักศึกษาและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 
ณ โรงอาหารหลังคณะแพทยศาสตร์

#MedPNU #รอมฏอนสัมพันธ์
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Other news