ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.นราธิวาสฯ


25 มีนาคม 2567 – ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี 
ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ อาคารเฉลิมราชย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

#MedPNU #ปัจฉิมนิเทศ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Other news