พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566


1 เมษายน 2567 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์สู่ชั้นคลินิก พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้อำนวยการแพทยศาสตรศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมในโครงการดังกล่าว

ภายในงานมีเสวนา “เรื่องเล่าชั้นคลินิก” โดยศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ดังนี้ 
1. แพทย์หญิงทัศนีม อาลี นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส
2. นายแพทย์ดานิส หะยีสาและ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส
3. แพทย์หญิงณัฏฐณิชา ขุนชนะ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมายอ จ.ปัตตานี
4. นศพ.อัรฟาน อาลีมะสะ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

#MedPNU 
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Other news