ทำบุญคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี


24 มิถุนายน 2567 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการสืบสานประเพณีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้เจ้าที่ 4 จุด รอบบริเวณคณะ ทำบุญ ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ชั้น 2 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ และนอกจากนี้ยังมีพิธีทางอิสลาม โดยละหมาดฮายัต ณ หอผู้ป่วย ชั้น 11 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์


Other news