โครงการส่งเสริมการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 10 Give Blood Save Lives


24 มิถุนายน 2567 – โครงการส่งเสริมการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 10 Give Blood Save Lives ณ ห้อง MD102 คณะแพทยศาสตร์
.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เชิญชวนบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 10 เพื่อส่งเข้าสำรองในธนาคารโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ทางคณะแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิตมา ณ โอกาสนี้


Other news