รับสมัครงาน

JOBs MedPNU

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกาศผู้มีสิทธิ์สอบผู้ผ่านการสอบประกาศผู้สอบผ่าน
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (1 อัตรา)
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (1 อัตรา)
วันที่เปิดรับสมัคร : 9-30 เมษายน พ.ศ.2567
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.png
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (4 อัตรา)
วันที่เปิดรับสมัคร : 29 กุมภาพันธ์ -14 มีนาคม พ.ศ.2567
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.png
ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.png
ตำแหน่งเภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (3 อัตรา)
วันที่เปิดรับสมัคร : 3 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.png
ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (4 อัตรา)
วันที่เปิดรับสมัคร : 3 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.png
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (1 อัตรา)
วันที่เปิดรับสมัคร : 3 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.pngรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.png

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 073-709030 ต่อ 4448 หรือ 098-0148125 (ฝ่ายบุคลากร)