ติดต่อเรา

Contacts

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ที่อยู่

Email

เบอร์โทรติดต่อ

แผนที่

ติดต่อหน่วยงานภายใน

สำนักงานคณบดี

Office of the Dean

medicine@pnu.ac.th
073-709-030 ต่อ 4448, 098-0148125


ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Student Affairs Department

studentaffairs.medpnu@pnu.ac.th

งานเลขานุการ

Secretaries

treeyada.c@pnu.ac.th
073-709-030 ต่อ 4409


ฝ่ายสนับสนุนวิชาการและประกันคุณภาพ

Academic Support Departments

academicmed@pnu.ac.th
073-709-030 ต่อ 2063, 086-4806408

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Research and Academic Services Department

rasmedstaff@pnu.ac.th
073-709-030 ต่อ 2064


งานรับนักศึกษา

Admissions

admission@pnu.ac.th
073-709-030 ต่อ 4448, 098-0148125