การรับนักศึกษา (TCAS67)


รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

ข่าวการรับสมัคร

 

สมัครเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
https://admission.pnu.ac.th/

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

น้องๆ สามารถสมัครได้ทาง https://admission.pnu.ac.th/
หากมีข้อสงสัยในการสมัคร สามารถสอบถามได้ที่ 073-709-030 ต่อ 4448 หรือ 098-0148125

คณะเปิดรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละปีการศึกษาว่ามีนักศึกษาผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในแต่ละรอบที่เปิดครบตามจำนวนหรือไม่? อาจจะมีการเพิ่มรอบการสมัคร หากนักศึกษาไม่ครบตามจำนวน

คณะไม่รับเด็กซิ่วครับ 

คณะเปิดรับนักศึกษาทั่วประเทศ โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติหลักคือ พ่อหรือแม่ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สามจังหวัด (นราธิวาส/ปัตตานี/ยะลา) ไม่น้อยกว่า 5 ปี และพิจารณาจากเกณฑ์อื่น ๆ ในแต่ละรอบ (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศ)

คณะจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปรีคลินิก (ปีที่ 1-3) ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
และระดับชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6) ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โดยจะมีการแบ่งนักศึกษาตอนชั้นปีที่ 3 เทอม 2 เพื่อกระจายไปยังศูนย์แพทย์ต่าง ๆ

คณะมีหอพักนักศึกษา รองรับนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปี ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

การยื่นอุทธรณ์

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 073-709030 ต่อ 4448 หรือ 098-0148125 (งานรับนักศึกษา)