เข้าสู่ระบบ ติดต่อเรา คณะผู้จัดทำ หน้าแรก

ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

99 หมู่ 8 ตำบล โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 96000

เว็บไซต์ med.pnu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 0807011545 (ซุลฟาน) , 0630540186 (มารีนี)

e-mail : rasmedpnu@gmail.com