เข้าสู่ระบบ ติดต่อเรา คณะผู้จัดทำ หน้าแรก

คณะผู้จัดทำ

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์

หัวหน้าโครงการ
อาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์

ผู้ร่วมปฏิบัติงาน

ซุลฟาน บากา

ผู้ดูแลและออกแบบระบบ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

มารีนี เจ๊ะอาแซ

ผู้ดูแลระบบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กามอน มีรานซาเฮด

ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์