ประกาศคณะแพทยศาสตร์

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศคณะแพทย์ฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยภายใน นักศึกษาแพทย์ พ.ศ.2566 04 มิถุนายน 2565 admin 146
ประกาศคณะแพทย์ฯ เรื่อง ประกาศเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยภายใน อาจารย์และบุคลากร พ.ศ.2566 04 มิถุนายน 2565 admin 179
ประกาศคณะแพทย์ฯ เรื่อง กรอบวิจัยภายในสำหรับนักศึกษาแพทย์ พ.ศ.2566 04 มิถุนายน 2565 admin 88
ประกาศคณะแพทย์ฯ เรื่อง กรอบวิจัยภายในสำหรับอาจารย์และบุคลากร 2566 04 มิถุนายน 2565 admin 77
ประกาศเรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา และปฏิฑินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 09 พฤษภาคม 2565 admin 486
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ประเภทอาจารย์ประจำหลักสูตร 24 เมษายน 2565 admin 195
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ กรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 24 เมษายน 2565 admin 144
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 24 เมษายน 2565 admin 184
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในงาน IMRC2021 27 ธันวาคม 2564 admin 509