ประกาศคณะแพทยศาสตร์

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศ ศรว. ปี 2563 06 กุมภาพันธ์ 2563 admin 77
ขอความร่วมมือแพทย์สร้าง Pin Code ส่วนตัว 06 กุมภาพันธ์ 2563 admin 25
ประกาศผลรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา Medical Science Quiz 2020 (เพิ่มเติม) 04 กุมภาพันธ์ 2563 admin 264
คณะแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ TMC.WFME.BME. Standards (2017) 18 ธันวาคม 2562 admin 249
TCAS63 25 พฤศจิกายน 2562 admin 1595
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ 15 ตุลาคม 2562 admin 470
การแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 13 กันยายน 2562 admin 658
รายงานประจำปี 24 สิงหาคม 2562 admin 2221
Dr.Hirotake Mori from Juntendo University, Tokyo, Japan visited Faculty of Medicine, PNU. 20 มิถุนายน 2562 admin 1009