ประกาศคณะแพทยศาสตร์

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก "รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ" บุคลากรและศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ 08 มิถุนายน 2563 admin 111
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการ ประจำปี 2562 - 2563 05 พฤษภาคม 2563 admin 227
ประกาศ ศรว. ปี 2563 06 กุมภาพันธ์ 2563 admin 575
ขอความร่วมมือแพทย์สร้าง Pin Code ส่วนตัว 06 กุมภาพันธ์ 2563 admin 279
ประกาศผลรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา Medical Science Quiz 2020 (เพิ่มเติม) 04 กุมภาพันธ์ 2563 admin 607
คณะแพทยศาสตร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ TMC.WFME.BME. Standards (2017) 18 ธันวาคม 2562 admin 798
TCAS63 25 พฤศจิกายน 2562 admin 4888
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ 15 ตุลาคม 2562 admin 620
การแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 13 กันยายน 2562 admin 866