ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสลาย จำนวน 136 รายการ 24 กุมภาพันธ์ 2566 admin 49
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์) จำนวน 12 เดือน 10 พฤศจิกายน 2565 admin 166
ประกาศโครงการจ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์) จำนวน 12 เดือน 25 ตุลาคม 2565 admin 463
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ ห้องปฏิบัติการ รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ปีงบประมาณ 2565 23 สิงหาคม 2565 admin 587
ประกาศผู้ชนะการเสนอการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 23 สิงหาคม 2565 admin 669
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 20 มิถุนายน 2565 admin 774
ประกาศโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 15 รายการ (เภสัชกรรม) รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ 17 กันยายน 2564 admin 1097
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21 รายการ ห้องปฏิบัติการ รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ 07 กันยายน 2564 admin 1534
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้โดยสาร) จำนวน ๑ คัน 17 กุมภาพันธ์ 2564 admin 1049