congrat_medpnux_web.png

กำหนดการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564

คู่มือบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2565

 

*วันที่ 21 กันยายน 2565
ขอเชิญบัณฑิตแพทย์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2565
เวลา 09.00-09.30 น. ณ ลานพระบิดา ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์

 

วันรับจริง วันที่ 22 กันยายน 2565

 

2.jpg

2.jpg

 2.jpg