คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 จาก Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 7 คน มาเลือกเสริมประสบการณ์ (Elective training program) ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสงขลา ระหว่างวันที่ 11-23 กันยายน 2565 เพื่อเรียนรู้และฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคลินิกต่างๆในโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง การรับนักศึกษาแพทย์มาเลือกเสริมประสบการณ์ครั้งนี้เป็นหนึ่งในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoA) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ และ School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย

11-23 November 2022, Faculty of Medicine, Princess of Naradhiwas University (PNU) received 7 medical students from School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM) to undergo their clinical elective placements at Medical Education Centre Songkhla Hospital and Medical Education Centre Naradhiwas Rajanagarindra Hospital. This mobility program occurred as a result of the signing of Memorandum of Agreement (MoA) between USM and PNU in August 2022.

1 1 1 1 1 1