คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิจัย
ในงาน International Medical Students' Research Conference : IMRC 2022 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า จัดโดยวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
S__5767198.jpg

_P2M6791.jpg

_P2M6846.jpg
รางวัล SILVER MEDAL ในรูปแบบการนำเสนอแบบ Poster Presentation
ชื่อเรื่อง The role of folic acid in treatment of high dose MSG-induced birth defects in chick embryo models
ผู้วิจัย Firdaws Saising, Kamonchanok Apitanapipat, Nuttakrita Thippheng, Suriyan Pintarasri

Firdaws_Page_1.jpg

 

รางวัล BRONZE MEDAL ในรูปแบบการนำเสนอแบบ Poster Presentation
ชื่อเรื่อง Antimicrobial properties of crude extracts from stingless bee honey against bacterial and fungal pathogens
ผู้วิจัย Sumaiyah Mawing, Asma Mamu, Waenurama Chemoh

Sumaiyah_Page_1.jpg